Gestió preventiva en obres de comunitats de propietaris

27/10/2016

Adjuntem el document anomenat "Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de propietarios", al qual hi podreu trobar extensa informació en matèria de gestió de la seguretat i salut i la prevención en obres realitzades en comunitats. Recordi que a SeguriPreven li oferim l'externalització d'aquesta gestió preventiva, per tal de donar compliment a la normativa d'obligat compliment actualment. En cas de dubte, l'informarem sense cap compromís.