Es reconeix com a malaltia professional la febre Q a un bomber

01/02/2016

Una sentència ha reconegut la malaltia professional per exposició a agents biològics d'un bomber de Les Palmes de Gran Canària, el que constitueix un important precedent a nivell nacional. El bomber objecte de la sentència va ser afectat per la febre Q per Coxiella burnetii amb seqüeles físiques que li han impedit continuar fent la seva tasca com a bomber, ha explicat CCOO. L'agent, representat per CCOO, es va veure obligat a interposar demanda judicial a causa de que l'Ajuntament de Les Palmes de Gran Canària no va admetre que es tractés d'una malaltia professional per exposició a agents biològics derivats de l'activitat relacionada amb el seu treball. La denúncia va ser interposada a més contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Mútua Asepeyo. CCOO ha recordat que els bombers, entre d'altres intervencions, "realitzen actuacions en aigües brutes en inundacions, focs residuals en abocadors, contenidors d'escombraries, fins i tot actuació amb matèries orgàniques en descomposició".