Es confirma la relació entre la contaminació atmosfèrica i asma infantil

03/05/2016
Els nens exposats a nivells alts de contaminació atmosfèrica tenen més risc de desenvolupar asma, segons una investigació realitzada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i de la Universitat de Leeds.

Aquest estudi, publicat a Environment International, és la síntesi més gran i actualitzada de l'evidència científica sobre la relació entre contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit rodat i el desenvolupament d'asma infantil.

Els autors van revisar més de 4.000 estudis epidemiològics publicats entre 1999 i setembre de 2015, i van analitzar les dades de 41 d'aquests estudis epidemiològics que complien els criteris d'inclusió per a la metaanàlisi.

Haneen Khreis, investigadora de la Universitat de Leeds i primera autora de la publicació, conclou que "gràcies a l'anàlisi realitzada en aquest estudi, en el qual es combinen dades de múltiples estudis, podem afirmar que existeix una associació entre l'exposició a la contaminació atmosfèrica i el desenvolupament d'asma infantil ".

En concret, la revisió inclou l'exposició al diòxid de nitrogen (NO2), al carboni negre o sutge i a les partícules en suspensió PM2.5 i PM10 emeses pel trànsit durant la infància i el desenvolupament posterior d'asma.

"La nostra anàlisi mostra que els efectes més forts estan associats amb les exposicions al carboni negre, un marcador específic dels tubs d'escapament dels vehicles i un contaminant relacionat amb el dièsel, però es necessiten més investigacions per treure conclusions definitives, incloent l'exploració dels contaminants que van més enllà dels tubs d'escapament ", segons Khreis.

Actualment, moltes ciutats d'Europa estan dominades pel dièsel i hi ha una necessitat urgent de reduir les seves emissions. "La contaminació atmosfèrica té un gran impacte en la salut de la infància", destaca Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal. "L'exposició a la contaminació atmosfèrica és un problema de primer nivell mundial i hem d'actuar ja", conclou.