Coordinació de seguretat i salut d'una obra d'enderroc a Hospitalet de Llobregat.

09/03/2018