Coordinació de seguretat i salut d'obra de construcció de dipòsit prefabricat de formigó a Girona.

21/10/2017