Compleix la seva comunitat de propietaris amb la normativa en prevenció de riscos laborals?

11/10/2016

Adjuntem un document explicatiu de la normativa d'obligat compliment per part de les comunitats de propietaris respecte de treballadors. En cas de dubte, a SeguriPreven l'informarem.