819.000 euros de sanció a una empresa que va simular cursos de prevenció

26/04/2016
El Govern valencià ha autoritzat la sanció de 819.000 euros, sanció màxima per una infracció molt greu, a una empresa per simular 141 accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que la direcció general de Treball i Benestar Laboral va constatar que l'empresa havia simulat 141 accions formatives, i fins i tot, la realització de l'acció, sense que la mateixa s'hagués dut a terme.

Els cursos versaven sobre seguretat i salut dels treballadors, el que suposa una vulneració del dret bàsic dels treballadors a l'adequada formació en matèria de seguretat i higiene i prevenció de riscos laborals, expressament reconegut en l'ordenament jurídic.

Oltra ha explicat que aquesta empresa emetia certificats a alumnes i treballadors per cursos de prevenció de riscos laborals que facturaven a les empreses que els contractaven, quan aquests cursos no es realitzaven.